069 700 3337 Kërko

https://www.ascad.org
069 700 3337

Konference Virtuale

Ne vazhdimesi te trajtimit te Rendesise se perdorimit te dakortesise gjate procedurave te cilat aplikohen nga mjeke per qellime Kozmetike apo Estetike.E drejta e informimit te pacientit,efektet anesore apo komplikacionet,menaxhimi tyre dhe trajtimi sipas guidelineve europiane.Ruajtja e nje standarti dhe etikes profesionale do siguroje nje sherbim me te mire ndaj pacientit.